KOMMANDE EVENEMANG

20 nov, kl.15.15 Gamla torget 3
Seminarium  “Sphere of Influence- Power Game of Finland for Survival on the Border of Europe from 1700 to 2014-  and Repercussions of the Ukraine Crisis for Finland and Sweden” med Dr. Alpo Rusi (Finland)

25 nov, kl.15.15, Gamla torget 3
Seminarium "Theories of Memory and the Imaginative Force of Fiction – Afterword to a Project” med Dr. Julie Hansen (UCRS)

CALL FOR PAPERS
The Uppsala Yearbook of Eurasia Studies 2014.
Submission deadline: 1 January. Download the call.

RECENT EVENTS

3-4 nov, 2014
Internationell konferens "Eurasia 2.0: Post-Soviet Geopolitics and New Media". För mer info se konferensens hemsida.

3-7 juni, 2014
Internationell konferens "Translation in Russian Contexts: Transcultural, Translingual and Transdisciplinary Points of Departure".

Fyra projektbidrag från Vetenskapsrådet 2014 till forskare på UCRS

http://www.lindqvistgroup.org/wp-content/uploads/2013/09/VR_LOGO_1_RGB.jpgVi har glädjen att meddela att följande forskare vid UCRS fått anslag från Vetenskapsrådet:

Sofie Bedford, projekttitel: "Building Sustainable Opposition in Electoral Authoritarian Regimes", Anslag: 5 mljn SEK, projektperiod: 3 år.

Li Bennich-Björkman, projekttitel: “Investigating Mind-Sets in South Caucasus: Security, Risk and Others as Roots and Consequences of Protracted Conflicts", anslag: 4 mljn SEK, projektlängd: 4 år.

Kåre Johan Mjoer, projekttitel: "Skapande och kreativitet: En begreppshistorisk studie av den ryska filosofien", anslag: 2.6 mljn SEK, projektlängd: 3 år.  

Susanna Witt, projekttitel: "Gränssnittet med det främmande: den 'sovjetiska översättningsskolan', kalla kriget och världslitteraturen”, anslag: 3.7 mljn SEK, projektlängd: 4 år.

Vi kommer inom kort presentera varje projekt på vår hemsida.

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen. Besök Vetenskapsrådets hemsida.

Om UCRS

Vid centrum bedrivs tvärvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Forskningen är organiserad utefter tre tematiska huvudområden: stat och marknad, identitetsformation och Rysslands grannländer. Vart och ett av dessa huvudområden leds av en särskild forskningsledare. Läs mer...

KRISEN I UKRAINA

Senaste kommentarer, artiklar, intervjuer och analyser av UCRS forskare om situationen i Ukraina. Gå till "Krisen i Ukraina" sida.    

20 aug    Norran
"Kallt handelskrig mellan EU och Ryssland" Dr Martin Kragh

18 aug    SVT 
"Upptrappning i konflikten Ryssland-Ukraina" Professor Stefan Hedlund

15 aug    Expressen
"Inget hinder att starta ett nytt parti i Ukraina" Dr Martin Kragh

18 juli     GIS
"The downing of MH17 passenger airliner is a game-changer for Ukraine" Professor Stefan Hedlund

17 juli    GIS
"Will Putin respond to boosted sanctions against Russia?" Professor Stefan Hedlund

SENAST PUBLICERAT


För att hitta fler publikationer från UCRS, följ länken Publikationer.

Bok av Martin Kragh: "Ryssland historia från Alexander II till Vladimir Putin". Dialogos, ISBN 978-91-7504-271-8.
-----------------------------------------

Bok av Elena Namli: "Human Rights as Ethics, Politics, and Law". Uppsala University. Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-554-8977-9.
-----------------------------------------

Artikel av Johan Matz "Sweden, the USSR and the early Cold War 1944–47: declassified encrypted cables shed new light on Soviet diplomatic reporting about Sweden in the aftermath of World War II". Cold War History, 2014.
-----------------------------------------

Artikel av Sven Janson, Johanna Wouters, Madeleine Bonow, Ingvar Svanberg & Håkan Olsén, "Population genetic structure of crucian carp (Carassius carassius) in man-made ponds and wild populations in Sweden", International Aquaculture 2014. DOI 10.1007/s10499-014-9820-4.
-----------------------------------------

Artikel av Johan Matz "Analogical Reasoning and the Diplomacy of the Raoul Wallenberg Case 1945–7". The International History Review, 2014.
-----------------------------------------

Artikel av Dominika Borg " Människohandel för sexuella ändamål: ideala offer och de andra". Juridisk Tidskrift nr 3 2013/14.
-----------------------------------------

Bok av Stefan Hedlund "Putin’s Energy Agenda". Lynne Rienner Publishers, ISBN: 978-1-62637-069-2.
-----------------------------------------
Artikel av Mikhail Suslov «Святая Русь»: геополитическое воображение в современной Русской Православной церкви,' Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры, no. 2 (2013): 311-327
-----------------------------------------
Bok red. av Greg Simons, Eugene Krasnov and Anna Karpenko "Crisis Management Challenges in Kaliningrad". Ashgate, 978-1-4094-7074-8.
-----------------------------------------