KOMMANDE EVENEMANG

21 apr kl. 15:15 Gamla torget 3
Seminarium "Attitudes, Poverty and Agency in Russia and Ukraine" med Ann-Mari Sätre (UCRS), Ηanna Söderbaum (Institution av ekonomisk historia/Uppsala universitet) och Ildiko Asztalos Morell (UCRS)

28 Apr 16:15 Museum Gustavianum 
Paneldiskussion "Utmaningar inom internationell diplomati och folkrätt i ljuset av Ukrainakrisen". Medverkande: Sven Hirdman, Rolf Ekéus och Inger Österdahl. Moderator: Elena Namli. Anmälan: jevgenija.gehsbarga@ucrs.uu.se.

CALL FOR PAPERS
“Old and New: Tradition and Innovation Within the Political Marketing Discipline” 13-14 August, 2015, Uppsala. Deadline for abstract submission: 1 June. Download the call for more information.

TIDIGARE EVENEMANG

7-9 jan 2015, Uppsala
Internationell konferens "Trans-Ethnic Coalition-Building Within and Across States". Besök konferensens hemsida för mer information.

3-4 nov, 2014
Internationell konferens "Eurasia 2.0: Post-Soviet Geopolitics and New Media". För mer info se konferensens hemsida.

Book launch of "Modern Slavery. A Comparative Study of the Definition of Trafficking in Persons"

On Thursday, April 9 LL.D. Dominika Borg Jansson will present her recently released book on human trafficking "Modern Slavery. A Comparative Study of the Definition of Trafficking in Persons" (Brill/Nijhoff, 2014). In "Modern Slavery – A Comparative Study of the Definition of Trafficking in Persons" Dominika Borg Jansson discusses why, despite international anti-trafficking efforts, there are so few trafficking convictions worldwide. In an easily accessible language, the author explains why international legal harmonization in this area has been difficult. Making use of the concept of legal transplants, Dominika Borg Jansson compares experiences from Sweden, Poland and Russia offering insights into especially Russian legislation that are not widely available. The problems concerning the implementation of the international definition of trafficking are here divided into country-specific challenges and obstacles attributable to the original source. Jansson also addresses the effectiveness of criminalization of trafficking and offers suggestions on how future trafficking legislation might be framed.

Dominika Borg Jansson is PostDoc researcher at the Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies. She is currently working with a project on trafficking and human rights financed by the Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority.

Professor Stefan Hedlund talks about his book "Putin’s Energy Agenda"


In Putin’s Energy Agenda, Professor Stefan Hedlund explores both the background of energy relations between Russia and Ukraine, and the role that the massive energy windfall has played in building a prosperous and increasingly militarized Russia.

Om UCRS

Vid centrum bedrivs tvärvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Forskningen är organiserad utefter tre tematiska huvudområden: stat och marknad, identitetsformation och Rysslands grannländer. Vart och ett av dessa huvudområden leds av en särskild forskningsledare. Läs mer...

GÄSTFORSKARE 2014

Ketevan Bolkvadze 7/4-1/6
Kerttu Mäger  7/4-5/5
George Katsitadze  21/01-21/4

Komplett gästforskarlista 2014

SENAST PUBLICERAT


För att hitta fler publikationer från UCRS, följ länken Publikationer.

Article by Sabira Ståhlberg and Ingvar Svanberg "The Tatars in Sweden" [Татары в Швеции]. Kazan Islamic Review 24 (2015), pp. 201–209.
------------------------------------

Article "The Failed Slovak Referendum on “Family”: Voters’ Apathy and Minority Rights in Central Europe"on balticworlds.com. 
------------------------------------

"Государство, религия, церковь в России и за рубежом" 3 (32), 2014. Guest editor: Elena Namli.
------------------------------------
Special issue 'Attitudes, Poverty and Agency in Russia and Ukraine', editors: Ann-Mari Sätre and Ildikó Asztalos Morell. Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, Volume 22, Issue 3, 2014. 
------------------------------------
Artikel av Martin Kragh:"Ryssland efter Krim: en ekonomisk konsekvensanalys". Ekonomisk Debatt 8/2014
-----------------------------------------

Bok av Martin Kragh: "Rysslands historia från Alexander II till Vladimir Putin". Dialogos, ISBN 978-91-7504-271-8.
-----------------------------------------

Bok av Elena Namli: "Human Rights as Ethics, Politics, and Law". Uppsala University. Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-554-8977-9.
-----------------------------------------

Artikel av Johan Matz "Intelligence and disinformation in World War II and the early Cold War 1943–48: Stachowiak alias Drauschke alias Donoa, his intelligence activities in Sweden and Denmark, and the Raoul Wallenberg case". Journal of Intelligence History, 2014.
-----------------------------------------

Article by Cai Wilkinson "Putting “Traditional Values” Into Practice: The Rise and Contestation of Anti-Homopropaganda Laws in Russia". Journal of Human Rights, 13:3, 363-379.
-----------------------------------------

Artikel av Dominika Borg " Människohandel för sexuella ändamål: ideala offer och de andra". Juridisk Tidskrift nr 3 2013/14.
-----------------------------------------

Bok av Stefan Hedlund "Putin’s Energy Agenda". Lynne Rienner Publishers, ISBN: 978-1-62637-069-2.
-----------------------------------------