Sommarhälsning

Sommaren är här och de flesta av oss på UCRS går snart på semester.

Vi har nu lämnat en intensiv och produktiv vår bakom oss och förberedelserna inför hösten är i full gång. Under den gångna terminen har ett flertal gästforskare från bland annat från England, Ryssland, USA, Ukraina och Vitryssland vistats vid UCRS. Journalisten och författaren Kjell Albin Abrahamson promoverades till hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Vi har också arrangerat tre större internationella evenemang; ett symposium “WTO and Russia; What Can We Expect? Economic, Legal and Political Implications” och två konferenser “Kazakhstan Beyond Economic Success. Exploring Social and Cultural Changes in Eurasia” och “Translation in Russian Contexts: Transcultural, Translingual and Transdisciplinary Points of Departure”. Slutligen har vi haft ett spännande och varierat seminarieprogram med forskare och praktiker som har hållit föredrag runt diverse teman – från religionsfrihet i Ryssland till identitetsformation bland ester i Europa. 

Vi inleder höstens seminarieserie med en bokrelease av Professor Stefan Hedlunds nya bok ” Putin’s Energy Agenda”. Under höstterminen får vi många spännande besök av bland annat diplomaten och ambassadören Rolf Ekéus, professor Vladislav Zubok från London School of Economics och Tetiaana Kosticutjenko (Kyiv-Mohyla Academy, Kiev).

Ett fullständigt seminarieprogram inför hösten kommer att läggas ut på vår hemsida i augusti.

Vi på Centret vill tacka alla som på olika sätt har varit involverade i våra aktiviteter under våren och vill önska alla en trevlig sommar! 

Om UCRS

Vid centrum bedrivs tvärvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Forskningen är organiserad utefter tre tematiska huvudområden: stat och marknad, identitetsformation och Rysslands grannländer. Vart och ett av dessa huvudområden leds av en särskild forskningsledare. Läs mer...

KRISEN I UKRAINA

Senaste kommentarer, artiklar, intervjuer och analyser av UCRS forskare om situationen i Ukraina. Gå till "Krisen i Ukraina" sida.    

26 juni    GIS
"Will Europe stand by Ukraine after trade deal pact?" Professor Stefan Hedlund

24 juni   Svenska Dagbladet
"Sympati för Ukraina får inte skymma sikten" Professor Stefan Hedlund  

17 juni    Svenska Dagbladet
"Risk för att gaskriget trappas upp"  Professor Stefan Hedlund

9 juni      GIS
"President Poroshenko in Normandy, talks to President Putin" Professor Stefan Hedlund

27 maj    Sveriges Radio/P4 (02:08:11)
"Presidentval i Ukraina" Professor Li Bennich-Björkman

11 maj    Svenska Dagbladet
"Naivt önsketänkande gagnar inte Ukraina" Professor Elena Namli 

SENAST PUBLICERAT


För att hitta fler publikationer från UCRS, följ länken Publikationer.
-----------------------------------------

Artikel av Johan Matz "Analogical Reasoning and the Diplomacy of the Raoul Wallenberg Case 1945–7". The International History Review, 2014.
-----------------------------------------

Artikel av Dominika Borg " Människohandel för sexuella ändamål: ideala offer och de andra". Juridisk Tidskrift nr 3 2013/14.
-----------------------------------------

Bok av Stefan Hedlund "Putin’s Energy Agenda". Lynne Rienner Publishers, ISBN: 978-1-62637-069-2.
-----------------------------------------
Artikel av Mikhail Suslov «Святая Русь»: геополитическое воображение в современной Русской Православной церкви,' Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры, no. 2 (2013): 311-327
-----------------------------------------
Bok red. av Greg Simons, Eugene Krasnov and Anna Karpenko "Crisis Management Challenges in Kaliningrad". Ashgate, 978-1-4094-7074-8.
-----------------------------------------
Artikel av Johan Matz "German and Soviet intelligence activities in Sweden in 1944: Voldemar Blankenfelds and the deportation of Baron Bernd von Gossler". Journal of Intelligence History, 2014.
-----------------------------------------
Artikel av Julie Hansen “ ‘La simultanéité du présent’: Memory, History and Narrative in Andreï Makine’s Novels Le testament français and Requiem pour l’Est”. Modern Language Notes, volume 128, issue 4 (Sept 2013 French Issue) pp. 881-899.
-----------------------------------------
Artikel av Sofie Bedford "Introduction to the Special Section: Political Mobilization in Azerbaijan — The January 2013 Protests and Beyond". Demokratizatsiya: Journal of Post-Soviet Democratization, Volume 22, Issue 1/Winter 2014 pp. 3-14.
-----------------------------------------
Artikel av Igor Torbakov “The Russian Orthodox Church and Contestations over History in Contemporary Russia”.  Demokratizatsiya, Volume 22 Number 1, 2014: 145-170
-----------------------------------------