KOMMANDE EVENEMANG

31 mar kl.15:15 Gamla torget 3
Seminarium In a Cross-Fire of Integration: Ukraine, the EU and Russia" med Dr. Kataryna Wolczuk (University of Birmingham)

CALL FOR PAPERS
“Old and New: Tradition and Innovation Within the Political Marketing Discipline” 13-14 August, 2015, Uppsala. Deadline for abstract submission: 1 June. Download the call for more information.

TIDIGARE EVENEMANG

7-9 jan 2015, Uppsala
Internationell konferens "Trans-Ethnic Coalition-Building Within and Across States". Besök konferensens hemsida för mer information.

3-4 nov, 2014
Internationell konferens "Eurasia 2.0: Post-Soviet Geopolitics and New Media". För mer info se konferensens hemsida.

Professor Stefan Hedlund talks about his book "Putin’s Energy Agenda"


In Putin’s Energy Agenda, Professor Stefan Hedlund explores both the background of energy relations between Russia and Ukraine, and the role that the massive energy windfall has played in building a prosperous and increasingly militarized Russia.

Om UCRS

Vid centrum bedrivs tvärvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Forskningen är organiserad utefter tre tematiska huvudområden: stat och marknad, identitetsformation och Rysslands grannländer. Vart och ett av dessa huvudområden leds av en särskild forskningsledare. Läs mer...

GÄSTFORSKARE 2014

Kataryna Wolczuk   16/3-12/4
George Katsitadze  21/01-21/4

Komplett gästforskarlista 2014

SENAST PUBLICERAT


För att hitta fler publikationer från UCRS, följ länken Publikationer.

Article "The Failed Slovak Referendum on “Family”: Voters’ Apathy and Minority Rights in Central Europe"on balticworlds.com. 
------------------------------------

"Государство, религия, церковь в России и за рубежом" 3 (32), 2014. Guest editor: Elena Namli.
------------------------------------
Special issue 'Attitudes, Poverty and Agency in Russia and Ukraine', editors: Ann-Mari Sätre and Ildikó Asztalos Morell. Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, Volume 22, Issue 3, 2014. 
------------------------------------
Artikel av Martin Kragh:"Ryssland efter Krim: en ekonomisk konsekvensanalys". Ekonomisk Debatt 8/2014
-----------------------------------------

Bok av Martin Kragh: "Rysslands historia från Alexander II till Vladimir Putin". Dialogos, ISBN 978-91-7504-271-8.
-----------------------------------------

Bok av Elena Namli: "Human Rights as Ethics, Politics, and Law". Uppsala University. Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-554-8977-9.
-----------------------------------------

Artikel av Johan Matz "Intelligence and disinformation in World War II and the early Cold War 1943–48: Stachowiak alias Drauschke alias Donoa, his intelligence activities in Sweden and Denmark, and the Raoul Wallenberg case". Journal of Intelligence History, 2014.
-----------------------------------------

Article by Cai Wilkinson "Putting “Traditional Values” Into Practice: The Rise and Contestation of Anti-Homopropaganda Laws in Russia". Journal of Human Rights, 13:3, 363-379.
-----------------------------------------

Artikel av Dominika Borg " Människohandel för sexuella ändamål: ideala offer och de andra". Juridisk Tidskrift nr 3 2013/14.
-----------------------------------------

Bok av Stefan Hedlund "Putin’s Energy Agenda". Lynne Rienner Publishers, ISBN: 978-1-62637-069-2.
-----------------------------------------