KOMMANDE EVENEMANG

27 jan kl.15:15 Gamla torget 3 
Seminarium "Bureaucrats as Entrepreneurs: Semi-Autonomous Agencies and Post-Soviet Governments" med Dr. Barbara Lehmbruch (UCRS).

Fellowships 2015

UCRS announces six one-month visiting fellowships for the academic year 2015. The deadline is February 15. For more information download the fellowship announcement.

PhD Scholarship

One visiting scholarship for a PhD student from Estonia, Latvia or Lithuania. Application deadline is 31 January, 2015. For more information download the scholarship announcement.

CALL FOR PAPERS

International conference Russia: Identities and Foreign Policy. Submission deadline 30 January, 2015. Download the call.

RECENT EVENTS

3-4 nov, 2014
Internationell konferens "Eurasia 2.0: Post-Soviet Geopolitics and New Media". För mer info se konferensens hemsida.

3-7 juni, 2014
Internationell konferens "Translation in Russian Contexts: Transcultural, Translingual and Transdisciplinary Points of Departure".

7-9 jan 2015, Uppsala
Internationell konferens "Trans-Ethnic Coalition-Building Within and Across States". Besök konferensens hemsida för mer information.

Professor Stefan Hedlund talks about his book "Putin’s Energy Agenda"


In Putin’s Energy Agenda, Professor Stefan Hedlund explores both the background of energy relations between Russia and Ukraine, and the role that the massive energy windfall has played in building a prosperous and increasingly militarized Russia.

Om UCRS

Vid centrum bedrivs tvärvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Forskningen är organiserad utefter tre tematiska huvudområden: stat och marknad, identitetsformation och Rysslands grannländer. Vart och ett av dessa huvudområden leds av en särskild forskningsledare. Läs mer...

GÄSTFORSKARE 2014

Evgeniy Gamerman  12/9-12/02
George Katsitadze  21/01-21/4

Komplett gästforskarlista 2014

SENAST PUBLICERAT


För att hitta fler publikationer från UCRS, följ länken Publikationer.

Artikel av Martin Kragh:"Ryssland efter Krim: en ekonomisk konsekvensanalys". Ekonomisk Debatt 8/2014
-----------------------------------------

Bok av Martin Kragh: "Rysslands historia från Alexander II till Vladimir Putin". Dialogos, ISBN 978-91-7504-271-8.
-----------------------------------------

Bok av Elena Namli: "Human Rights as Ethics, Politics, and Law". Uppsala University. Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-554-8977-9.
-----------------------------------------

Artikel av Johan Matz "Intelligence and disinformation in World War II and the early Cold War 1943–48: Stachowiak alias Drauschke alias Donoa, his intelligence activities in Sweden and Denmark, and the Raoul Wallenberg case". Journal of Intelligence History, 2014.
-----------------------------------------

Article by Cai Wilkinson "Putting “Traditional Values” Into Practice: The Rise and Contestation of Anti-Homopropaganda Laws in Russia". Journal of Human Rights, 13:3, 363-379.
-----------------------------------------

Artikel av Dominika Borg " Människohandel för sexuella ändamål: ideala offer och de andra". Juridisk Tidskrift nr 3 2013/14.
-----------------------------------------

Bok av Stefan Hedlund "Putin’s Energy Agenda". Lynne Rienner Publishers, ISBN: 978-1-62637-069-2.
-----------------------------------------