UCRS i MEDIA

25 jul 2016, Profile 
Султаны сами не уходят

15 Jun 2016, Radio France International
La droitisation de la Lettonie

SYNTS OCH HÖRTS

Intervju med Greg Simons "The Craziest Black Market in Russia"

Li Bennich-Björkman deltog i forumet "Europe with a view to the future"

Glad sommar!

Sommaren är här och de flesta av oss på UCRS går snart på semester.

Vi har nu lämnat en intensiv och produktiv vår bakom oss och förberedelserna inför hösten är i full gång. Under vårterminen har UCRS i samarbete med Tartu universitet och Kent universitet initierat ett treårigt ”TWINNING” projekt inom ramen för EU:s ”Horizon 2020” programmet. Projektet fick namnet ”Uptake”  (UPsala-TArtu-KEnt) och syftar till att förbättra forskningskvalitet vid Tartu universitet, samt att främja internationell synlighet och integration av alla tre parter inom ryska och östeuropeiska studier. Vi har också arrangerat en internationell konferens på temat människohandel och mänskliga rättigheter. Konferensen under titeln ”Human Trafficking in the 21st Century” samlade forskare, praktiker, journalister och representanter från internationella organisationer som FN och Europarådet. Flera prominenta gäster deltog i konferensen bland annat HKM Drottning Silvia, Justitiekansler Anna Skarhed och kriminalkommissarie på Rikspolisstyrelsen och nationell rapportör för människohandel Kajsa Wahlberg. Under den gångna terminen har ett flertal gästforskare från bland annat från Belarus, Kirgizistan, Lettland, USA, Ryssland, Nederländerna och Ukraina vistats på Centrum. Slutligen har vi haft ett spännande och varierat seminarieprogram med forskare och praktiker som har hållit föredrag runt diverse teman – från digital intelligentsia i Ryssland till homofobi i Lettland. 

Höstens seminarieprogram startar den 6 september med Alexander Golts som kommer att prata om den ökande ryska militarismen. Ett fullständigt seminarieprogram läggs ut på vår hemsida i augusti.  

Vi på Centret vill tacka alla som på olika sätt har varit involverade i våra aktiviteter under våren och vill önska alla en trevlig sommar! 

From Russia with (Bear) Love

Russian Polar bear which arrived as a royal gift in Stockholm in 1685. Painting by David Klöcker Ehrenstrahl (Nationalmuseum, Stockholm)

In April 1685, King Charles XI of Sweden received a polar bear as a gift from the only 13-year old Tsar Peter I of Russia. In return, as diplomatic relations continued to develop, the Swedish king sent a white and brown fighting dog called Turck (‘Turk’) to the young Tsar.

There are precedents from earlier times of this kind of exchange. Skeletons of large dogs similar to Borzoi sighthounds have been found for instance in Iron Age burial sites with boat graves in Vendel and Valsgärde near Uppsala in Sweden. They are considered to be diplomatic gifts between magnate families, perhaps arriving from the East Slavic territories (now Russia).

The exchange of animals as gifts between rulers or giving animals as gifts to royalty (and more recently, presidents or prime ministers) is a long-standing tradition not only between Sweden and Russia. In history all kinds of exotic or special animals have been sent or given away, including giraffes, elephants, big cats and naturally, hunting dogs or fine specimens of horses. This custom is still practiced in Europe. When Vladimir Putin visited Bulgaria on 13 November 2010, Bulgarian Prime Minister Boyko Borisov handed over a big Karakachan puppy, an impressive breed used as a livestock guardian dog by herdsmen in Bulgarian mountain massifs, as a gift to his obviously surprised but delighted Russian guest. The dog was later named Buffy and is now living in the home of the Russian president in Moscow.  

With Russia as an important and powerful neighbouring country, Sweden and in the recent past also Finland have been eager to keep up diplomatic relations. These relations have been manifested partly through animal gifts, with more animals arriving from Russia than the reverse. Exotic and unusual animals are still given as a diplomatic gesture, today however on a smaller scale and usually less exotic than previously in the face of changed social attitudes and protection laws. In modern times, presidents Urho Kekkonen and Mauno Koivisto from Finland have received horses, including the rare Orlov breed, during visits to the Soviet Union, Kazakstan and Uzbekistan. President until 2012 Tarja Halonen, who is a well-known cat-lover and whose both cats had died recently, received a Siberian kitten from Russian Prime Minister Dmitry Medvedyev and his family in 2013.

Turck – a magnificent hunting dog given to Tsar Peter from King Charles XI in 1689. Painted by David Klöcker Ehrenstrahl (Nationalmuseum, Stockholm)


A Russian Bear in Stockholm

Back to the historical polar bear, however. This seventeenth-century bear, which became a popular sight in Sweden, originated from the island of Novaya Zemlya. It was brought to Sweden by the commissary Christoph von Kochen and was kept at the royal stables on the island Helgeandsholmen in Stockholm. A special building (“Biörnhuus”) for the bear was built close to the royal stables. The bill for the construction materials is still preserved.

The polar bear could be conveniently observed from the windows of the royal chambers and also people passing by could watch it. The priest and Member of Parliament Olaus Bodinus saw in 1686 the polar bear swimming in Lilla Norrström. It was fed with fish and impressed the public, because it could stay for a long time below the water surface.

The polar bear was alive in the autumn of 1686, but when it died is not clear from the sources. The dead polar bear was stuffed and preserved in the Armoury and it was also painted by David Klöcker Ehrenstrahl. The painting is still kept in Strömsholm Palace in Västmanland.

 Sabira Ståhlberg and Ingvar Svanberg

Om UCRS

Vid centrum bedrivs tvärvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Forskningen är organiserad utefter tre tematiska huvudområden: stat och marknad, identitetsformation och Rysslands grannländer. Vart och ett av dessa huvudområden leds av en särskild forskningsledare. Läs mer...

GÄSTFORSKARE 2016

Victoria Leshchenko 17 jun-12 sep

Komplett gästforskarlista 2016

SENAST PUBLICERAT


För att hitta fler publikationer från UCRS, följ länken Publikationer.

Mikhail Suslov (ed.), 2016.  "Digital Orthodoxy in the Post-Soviet World. The Russian Orthodox Church and Web 2.0". Ibidem-Verlag, ISBN 978-3-8382-0871-8
-----------------------------------------

Fabian Linde, "State Civilisation: The Statist Core of Vladimir Putin’s Civilisational Discourse and Its Implications for Russian Foreign Policy." Politics in Central Europe 12, no. 1 (2016): 21-35.
-----------------------------------------

Kåre Johan Mjør, "Eit evig Russland: Oleg Platonov, Institutt for russisk sivilisasjon og nasjonaliseringa av russisk tenking," Nordisk Østforum 30 (2), 2016, 98-117.
-----------------------------------------

Sven Eliaeson, ”Max Weber’s Methodology and the Comparative Sociology of Religion”, in Review Internationale de Philosophie, Numéro 2/2016, pp 253-272.
-----------------------------------------
Fabian Linde, ”Future Empire: State-Sponsored Eurasian Identity Promotion Among Russian Youth”, in Eurasia 2.0: Russian Geopolitics in the Age of New Media 149-165. Edited by Mark Bassin and Mikhail Suslov. Lanham, MD: Lexington Books, 2016.
-----------------------------------------

Andrey Makarychev & Alexandra Yatsyk. Celebrating borderlands in a Wider Europe: Nations and Identities in Ukraine, Estonia and Georgia. Baden-Baden: Nomos, 2016.
-----------------------------------------
Susanna Witt "Translation and Intertextuality in the Soviet-Russian Context: The Case of Georgii Shengeli’s Don Juan.”  Slavic and East European Journal,  60:1 (2016), 22–48
-----------------------------------------

Sofie Bedford "Turkey and Azerbaijan: One Religion-Two States?". In: Murad Ismayilov & Norman A. Graham (eds.) Turkish-Azerbaijani Relations: One Nation - Two States?, London: Routledge, June 2016
-----------------------------------------
Mark Bassin and Mikhail Suslov (eds.), 2016. “Eurasia 2.0. Russian Geopolitics in the Age of New Media”, Lexington Books, ISBN: 9781498521413
-----------------------------------------
Sofie Bedford & Emil Aslan Souleimanov, Under construction and highly contested: Islam in the post-Soviet CaucasusThird World Quarterly, Published online: 29 Apr 2016, DOI:10.1080/01436597.2016.1166047 
-----------------------------------------
Igor Torbakov, Managing Imperial Peripheries: Russia and China in Central Asia, in The New Great Game: China and South and Central Asia in the Era of Reforms. Ed. Tom Fingar. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2016.
-----------------------------------------
Susanna Witt, “Byron’s Don Juan in Russian and the ‘Soviet School of Translation,’”  Translation and Interpreting Studies. 11:1 (2016):  23–43. 
-----------------------------------------
Ann-Mari Sätre "Women’s entrepreneurship in Russia: impacts from the Soviet system", Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 10 Iss. 1, 2016, pp. 53 - 69.
-----------------------------------------
Simons, G. & Strovsky, D., Geopolitical Interests and Information War: US and Russia Reaction to Russia’s Proposal on the Syrian Chemical Weapons Issue, Tamkang Journal of International Affairs, 19(3),
2016
-----------------------------------------

Review by Johan Matz of "The Concept of Neutrality in Stalin’s Foreign Policy, 1945–1953" by Peter Ruggenthaler. Lanham, MD, Lexington Books. I Scandinavian Journal of History, 2016.
-----------------------------------------

Vasil Navumau “The Belarusian Maidan in 2006: A New Social Movement Approach to the Tent Camp Protest in Minsk”, Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2015.
-----------------------------------------
Volodymyr Kulikov "Industrialization and Transformation of the Landscape in the Donbas Region (Late 19th - Early 20th Century)." In Migration and Landscape Transformation. Changes in Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Century, edited by Heidi Hein-Kircher and Martin Zuckert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016.
-----------------------------------------
Julie Hansen. “Translating the Translingual Text: Olga Grushin’s Anglophone Novel The Dream Life of Sukhanov in Russian,” Translation and Intrepreting Studies. 11.1 (2016): 100-117