KOMMANDE EVENEMANG

9 dec, kl.15:15, Gamla torget 3
Seminarium "Economically self-governing Estonia": Foreign investments and marketization strategies in Soviet Estonia 1987-1991" med Fredrik Stöcker (UCRS)

CALL FOR PAPERS
The Uppsala Yearbook of Eurasia Studies 2014.
Submission deadline: 1 January. Download the call.

RECENT EVENTS

3-4 nov, 2014
Internationell konferens "Eurasia 2.0: Post-Soviet Geopolitics and New Media". För mer info se konferensens hemsida.

3-7 juni, 2014
Internationell konferens "Translation in Russian Contexts: Transcultural, Translingual and Transdisciplinary Points of Departure".

Fyra projektbidrag från Vetenskapsrådet 2014 till forskare på UCRS

http://www.lindqvistgroup.org/wp-content/uploads/2013/09/VR_LOGO_1_RGB.jpgVi har glädjen att meddela att följande forskare vid UCRS fått anslag från Vetenskapsrådet:

Sofie Bedford, projekttitel: "Building Sustainable Opposition in Electoral Authoritarian Regimes", Anslag: 5 mljn SEK, projektperiod: 3 år.

Li Bennich-Björkman, projekttitel: “Investigating Mind-Sets in South Caucasus: Security, Risk and Others as Roots and Consequences of Protracted Conflicts", anslag: 4 mljn SEK, projektlängd: 4 år.

Kåre Johan Mjoer, projekttitel: "Skapande och kreativitet: En begreppshistorisk studie av den ryska filosofien", anslag: 2.6 mljn SEK, projektlängd: 3 år.  

Susanna Witt, projekttitel: "Gränssnittet med det främmande: den 'sovjetiska översättningsskolan', kalla kriget och världslitteraturen”, anslag: 3.7 mljn SEK, projektlängd: 4 år.

Vi kommer inom kort presentera varje projekt på vår hemsida.

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen. Besök Vetenskapsrådets hemsida.

Om UCRS

Vid centrum bedrivs tvärvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Forskningen är organiserad utefter tre tematiska huvudområden: stat och marknad, identitetsformation och Rysslands grannländer. Vart och ett av dessa huvudområden leds av en särskild forskningsledare. Läs mer...

KRISEN I UKRAINA

Senaste kommentarer, artiklar, intervjuer och analyser av UCRS forskare om situationen i Ukraina. Gå till "Krisen i Ukraina" sida.    

22 nov    UNT
"Är ukrainare människor? Prof Li Bennich-Björkman

17 sep
"Kara un mediju mikss jeb Ukrainas krīzes informatīvās dimensijas" Dr Greg Simons

3 sep
"Tutkija: Suursodan riski on kasvanut" Claes Levinsson

SENAST PUBLICERAT


För att hitta fler publikationer från UCRS, följ länken Publikationer.

Bok av Martin Kragh: "Ryssland historia från Alexander II till Vladimir Putin". Dialogos, ISBN 978-91-7504-271-8.
-----------------------------------------

Bok av Elena Namli: "Human Rights as Ethics, Politics, and Law". Uppsala University. Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-554-8977-9.
-----------------------------------------

Artikel av Johan Matz "Intelligence and disinformation in World War II and the early Cold War 1943–48: Stachowiak alias Drauschke alias Donoa, his intelligence activities in Sweden and Denmark, and the Raoul Wallenberg case". Journal of Intelligence History, 2014.
-----------------------------------------

Article by Cai Wilkinson "Putting “Traditional Values” Into Practice: The Rise and Contestation of Anti-Homopropaganda Laws in Russia". Journal of Human Rights, 13:3, 363-379.
-----------------------------------------

Artikel av Dominika Borg " Människohandel för sexuella ändamål: ideala offer och de andra". Juridisk Tidskrift nr 3 2013/14.
-----------------------------------------

Bok av Stefan Hedlund "Putin’s Energy Agenda". Lynne Rienner Publishers, ISBN: 978-1-62637-069-2.
-----------------------------------------