Vid Centrum för Rysslandsstudier (UCRS) bedrivs forskning med syftet att öka och tillgängliggöra kunskaper om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna på en rad centrala områden. UCRS har en både vidsträckt och i ett nationellt sammanhang unik akademisk kompetens, som till exempel lingvister, teologer, ekonomer, statsvetare, jurister, sociologer, historiker och antropologer. UCRS maximerar därigenom potentialen inte bara för framgångsrik, utan också nyskapande och kreativ, forskning.

Vid centrum bedrivs tvärvetenskaplig forskning som har sina utgångspunkter i studiet av Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Forskningen är organiserad utefter tre tematiska huvudområden: stat och marknad, identitetsformation och Rysslands grannländer.