Samverkan


Förmedlingen av kunskap och analys om utvecklingen i Ryssland och det post-sovjetiska området är en fråga av stor betydelse för samhälle och näringsliv.
Centrum för rysslandsstudier spelar en roll som kunskapsbrygga och arbetar aktivt med skolor, näringsliv och offentlig sektor. Vårt mål är att etablera kommunikationskanaler för informationsutbyte och samarbete med externa parter.