Om Centrumet

 

Centrum för rysslandsstudier (UCRS) inrättades den 1 januari 2010 som en del av regeringens strategiska satsning på forskningsområdet ”politiskt viktiga geografiska regioner”. Vid UCRS finns en stadig kärna av forskare, med många fler knutna till centret under längre eller kortare perioder – både från andra institutioner och andra lärosäten i Sverige och världen.

UCRS är en integrerad del i Uppsala Universitets profilorganisation Uppsala  Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa, och verkar som ett centrum med ständiga flöden till forskning och utbildning vid Uppsala Universitet. UCRS har ambitionen att vara ett nationellt resurscentrum för kunskap och analys av Ryssland och den post-sovjetiska sfären. Mångvetenskapen ger möjligheter till utvecklande och ständiga möten mellan forskarna. UCRS är också en plattform för möten mellan forskare och de många praktiker i det svenska samhället med intresse för, och behov av, fördjupade kunskaper om Ryssland och de många post-sovjetiska staterna.